Aandachtspunten voor je eerste gesprek

Het is belangrijk om je goed voor te bereiden. Je treedt tenslotte voor de eerste keer naar buiten met je ideeën. Lees nog een keer je 'inspirerend perspectief' na. Om je te helpen hebben we hieronder een mogelijke agenda geplaatst. Zie het als een leidraad of een checklist. Je hoeft je er niet strikt aan te houden. De kwaliteit van de dialoog is belangrijker dan de agenda.

Agenda
1. Welkom
 • Waarom deze bijeenkomst?

2. Mijn droom / toekomstperspectief
 • Wat wil ik bereiken?
 • Waarom nu?
 • Waarom met jullie?
 • Welke rol zie ik voor deze groep?

3. Jullie wensen / toekomstperspectief
 • Wat spreekt jullie in mijn toekomstperspectief aan?
 • Wat zijn jullie zorgen? 
 • Wat is nodig om deze zorgen weg te nemen?

4. Onze droom / toekomstperspectief
 • Doet iedereen mee?
 • Op welke punten passen we het perspectief aan om er ons toekomstperspectief van te maken?

5. Dominodenken 
 • De principes
 • De te doorlopen stappen

6. Wie hebben we nodig / kan ons helpen
 • Welke belangen spelen er rond dit onderwerp
 • Welke personen horen daarbij die ons kunnen helpen

7. De volgende stap: informeren en uitwisselen
 • Welke naam geven we aan ons project?
 • Welke rollen zien we en hoe verdelen we deze onderling? 
 • Welk tijdpad hanteren we? 
 • Is er een strategische datum om naar toe te werken?
 • Hoe treden we met ons initiatief naar buiten? 
 • Welke (social) media zetten we in?
 • Wie zet wat op?
 • Wie gaat wat beheren?

8. Wat verder ter tafel komt (W.v.t.t.k.)

9. Volgend overleg
 • Wanneer?
 • Waarover?
 • Met wie?
 • Waar?

Terug naar
terug naar stap 2 - Medestanders zoeken