Inventariseren van mensen die kunnen helpenHoe vind je mensen die je kunnen helpen
Om je droom of wenkend perspectief werkelijkheid te laten worden heb je zoveel mogelijk mensen en organisaties nodig die je daarbij kunnen helpen. Je hebt 'the whole system in the room' nodig.
Gebruik deze checklist om te kijken of je je lijst met personen compleet hebt.

Check je namen aan hand van deze lijst
 • Zijn de verschillende belangen aanwezig
 • Heb je voldoende organisaties/personen per belang
 • Voldoende personen van 'buiten'
 • Personen vanuit verschillende lagen
 • Voldoende diversiteit in sexe, leeftijd en achtergrond
Denk ook aan:
 • Eigenaren
 • Aandeelhouders
 • Investeerders
 • Partners
 • Leveranciers
 • Klanten
 • Potentiële klanten
 • Concurrenten
 • Overheid (lokaal, provinciaal, nationaal, internationaal)
 • Beroepsorganisaties
 • Media
 • Niet-overheidsorganisaties
 • Diverse belangengroepen (milieu, politiek, godsdienst, sociaal, etc)
 • Vakbonden
 • Uitvoeringsorganisaties
 • Koplopers/innovators
 • Instituties/nichespelers
Hebben deze personen...
 • ... voldoende invloed
 • ... toegang tot resources
 • ... de juiste expertise (kennis en ervaring)
 • ... informatie die anderen niet hebben
 • ... gevoel van urgentie
 • ... inzicht in de consequenties van keuzes
 • ... voldoende behoefte aan het perspectief

Terug naar 
Terug naar Stap 3 - Informeren en uitwisselen