Kenmerken van een inspirerend perspectief


Herkenbaar en prikkelend

Een goed inspirerend perspectief is herkenbaar en prikkelend. Als een buitenstaander het leest moet hij/zij er enthousiast van worden. Een goed perspectief is dan ook uitdagend. 
Het mag onhaalbaar ambitieus lijken, maar als je er met elkaar in gelooft moet het in de praktijk wel gerealiseerd kunnen worden. Misschien met een beetje geluk of een, op dit moment, nog niet te bevatten inspanning. Maak het zo concreet mogelijk en noem gerust getallen en een tijd waarbinnen het gerealiseerd moet gaan worden. Zijn er randvoorwaarden, benoem ze dan.

Probeer niet het inspirerend perspectief door de ‘haalbaarheidszeef’ te halen. Het verliest dan alle uitdaging en glans.

Als een grondwet
Een goed inspirerend perspectief is als de grondwet van het traject. Het kan veranderen maar als het teveel gebeurt is dat niet goed. Het helpt je beslissingen te nemen en initiatieven te toetsen. 

Jij bent als initiatiefnemer van het traject verantwoordelijk voor het bewaken van het perspectief. Herhaal het in iedere bijeenkomst zodat het voor iedereen duidelijk blijft waar het om gaat.

Terug naar:
Terug naar Stap 1 - van dromen naar doen