Velen delen inmiddels jouw inspirerend perspectief en ambitie. Het is van jouw droom ook hun droom geworden, waar ze actief aan werken om het waar te maken. Tijd om elkaar ook fysiek te ontmoeten. Om jullie visie en bijbehorende maatregelen en acties te delen, te verdiepen en aan te scherpen.

Zorg voor een duidelijke structuur van de bijeenkomst, die helpt om op een veilige manier met elkaar in dialoog te gaan. Kies voor een methode die bij jullie opgave past. Laat je eventueel ondersteunen door een professionele procesbegeleider. 

Het kan met een op maat ontwikkeld programma of met bestaande methoden die structuur en veiligheid bieden, zoals Future search, Charette, Open Space, Worldcafé of Appreciative Inquiry.
Na de bijeenkomst heb je inspirerend perspectief wat gedragen wordt en nog belangrijker een actieplan.

Klik hier voor een lijst met benodigde materialen voor een bijeenkomst.
Klik hier waar je aan moet denken als je een locatie zoekt voor je bijeenkomst.