Wat is het?
Appreciative Inquiry is een positieve manier van denken, onderzoeken en benaderen om tot krachtige en zinvolle veranderingen in organisaties te komen. Als bottum-up proces stelt Appreciative Inquiry mensen binnen een team, afdeling of organisatie in staat om gezamenlijk hun sterke punten, wensen en dromen te ontdekken, verder te onderzoeken en te realiseren.

De principes
  1. Er bestaat geen objectieve werkelijkheid
  2. Een verhaal krijgt door verteld te worden steeds weer een nieuwe betekenis
  3. Het stellen van een vraag is de eerste stap naar verandering
  4. Beelden die we in onze gedachten over de toekomst creëren, leiden onze huidige acties en vormen onze toekomst
  5. Positieve emoties zijn essentieel voor groei en optimaal functioneren

Hoe werkt het?
Een Appreciative Inquiry start met het verwoorden van een onderwerp waar een organisatie meer van wil. Met behulp van interviews beschrijven de deelnemers positieve verhalen over de succesmomenten en beste ervaringen. Met deze kennis visualiseren zij vervolgens de toekomst, alsof deze al is gerealiseerd. Vervolgens bekijken de deelnemers wat ervoor nodig is om deze toekomst te realiseren en hoe zij dit gaan aanpakken.

Waarom werkt het?
Appreciative Inquiry draagt bij aan betrokkenheid, verbindingen en enthousiasme om een gewenste verandering daadwerkelijk te realiseren, doordat dialoog en het gezamenlijk delen van (eigen) positieve ervaringen uit het verleden en heden centraal staan. Het stellen van de positieve vraag genereert energie en haalt het beste in mensen en organisaties naar boven.
Het raakt mens en organisatie in hun ‘zijn’. Het draagt bij aan verbinding, beweging, groei en bloei.

Terug naar
Terug naar Stap 4 - Realiseren van doorbraak