Wat is het?
Future Search is een krachtig conferentiemodel gebaseerd op een aantal principes, dat organisaties in staat stelt om snel gezamenlijke ambities te realiseren door de aanwezige actiebereidheid te mobiliseren. Het is een uniek concept dat in toenemende mate succesvol over de gehele wereld wordt toegepast.

De principes
  1. Het gehele systeem bijeen in een ruimte
  2. Denk vanuit het geheel, voordat je overgaat tot actie 
  3. Focus op de toekomst en ‘common ground’, niet op problemen en conflicten
  4. Zelf management en het nemen van verantwoordelijkheid voor actie

Hoe werkt het?
Aan een Future Search conferentie nemen 30 ‐ 80 mensen deel, die vanuit een verschillend perspectief bij een concrete opgave zijn betrokken. Dit kan nieuw beleid zijn of een actieplan. De deelnemers gaan in 2 1⁄2 dag met elkaar op zoek naar de gedeelde waarden en ambities die hen binden (common ground) om zich daar vervolgens via individuele en gezamenlijke acties aan te committeren. Het Future Search programma biedt stimuleert de dialoog en onderlinge leerprocessen als katalysator voor actie.

Waarom werkt het?
Het Future Search concept verschilt significant van top‐down of bottom‐up conferenties. Het bouwt aan eigenaarschap en zelf motivatie bij alle betrokkenen (het gehele systeem) en helpt hen verantwoordelijkheid te nemen voor acties die zij zinvol vinden. Future Search ondersteunt ‘real time change’.

Terug naar
Terug naar Stap 4 - Realiseren van doorbraak