Wat is het?
Open Space is een conferentiemodel gebaseerd op dialoog en het werken met een open agenda. Dit zorgt ervoor dat alle deelnemers zich kunnen bezighouden met de onderwerpen, die hen echt bezighouden. Hierdoor wordt duidelijk waar de meeste energie naar uitgaat.

De principes
Wie er komt, zijn precies de juiste mensen

- Wat er gebeurt, is het enige dat kan gebeuren

- Het begint en eindigt wanneer het moment daar is

- De wet van de twee voeten

Hoe werkt het?
Een Open Space start met een voor alle aanwezigen betekenisvol vraagstuk. De deelnemers geven zelf aan waar ze het over willen hebben, door hun ideeën, wensen, vragen, dilemma’s bij het vraagstuk plenair te presenteren en op een wandbord met tijdsloten te hangen. Op deze manier ontstaat een agenda. De deelnemers bepalen vervolgens zelf aan welk thema zij willen werken. Een Open Space kan in 4 uur bij een homogene groep. Is de diversiteit van de deelnemers groot, dan is 1 - 3 dagen aan te raden, afhankelijk van het vraagstuk en het doel van de bijeenkomst. 

Waarom werkt het?
De deelnemers komen bijeen omdat zij geïnteresseerd zijn in de opgave van de Open Space en een belang hebben bij de uitkomst. Als de deelnemers eenmaal aan de schijnbare afwezigheid van enige structuur zijn gewend, ontstaat een enorm dynamisch proces waarin de energie stroomt. Omdat iedereen alleen dat doet, wat hij/zij belangrijk vindt.

Terug naar

Terug naar Stap 4 - Realiseren van doorbraak