Wat is het?
Een Worldcafé is een conferentiemodel dat gebruik maakt van de onzichtbare kracht van gesprekken. In ons dagelijks leven bewegen we ons van het ene gesprek naar het andere gesprek, wisselen daarin ideeën uit en verbinden deze met elkaar. Om er vervolgens weer op voort te bouwen in andere gesprekken. Dit gebeurt ook in een Worldcafé. Wanneer je de principes van een Worldcafé toepast, bereik je al gauw een dialoog gebaseerd op het stellen van vragen, samenwerking, actieve betrokkenheid en inzichten in nieuwe mogelijkheden. 

De principes
1. Zet de context neer
2. Creëer een gastvrije omgeving
3. Onderzoek vragen die ertoe doen
4. Geef iedereen kans om deel te nemen
5. Bestuif en verbindt verschillende perspectieven
6. Luister aandachtig naar patronen en inzichten
7. Verzamel en deel ontdekkingen

Hoe werkt het?
Aan een Worldcafé kan iedereen meedoen. Het aantal deelnemers is onbeperkt. Zij gaan in een informele sfeer, ieder vanuit zijn eigen perspectief gedurende 2-4 uur in kleine groepjes (max 8) aan ronde tafels met elkaar in gesprek. Aan elke tafel is dezelfde vraag aan de orde. Deze kan per ronde wisselen. De deelnemers maken een verslag van het gesprek door op het tafelkleed hun gedachten weer te geven.
Door steeds van tafel te wisselen, ontmoeten de deelnemers in korte tijd veel verschillende mensen en ontdekken zij tal van nieuwe invalshoeken. De tafelvoorzitter blijft elke ronde zitten en geeft bij de start van een nieuwe ronde een korte samenvatting van het gesprek. Na de laatste ronde doen de voorzitters aan de hand van het inmiddels volgeschreven tafelkleed kort plenair verslag.

Waarom werkt het?
Het brengt mensen op een vertrouwde en veilige manier met elkaar in gesprek. Ze bespreken thema’s en onderwerpen, die ze onder ‘normale’ omstandigheden niet zo snel (openlijk) bespreken. Mensen ontdekken dat hun mening ertoe doet en dat er ruimte is om in beweging te komen.

Terug naar
Terug naar Stap 4 - Realiseren van doorbraak