Er is veel gebeurd. Nieuwe verbindingen zijn gelegd. Initiatieven zijn ontplooid. De wereld is veranderd. Tijd om even stil te staan bij wat er bereikt is. Vier jullie succes. Bespreek met elkaar de visie. Heb je je doel al bereikt? Is er een andere visie nodig of is het goed om door te gaan op de ingeslagen weg?

Je hebt nu ervaren hoe het is om dominosteen voor dominosteen neer te zetten en een stroom van energie op gang te brengen. Hou vol en zet de volgende serie dominostenen uit!